Privacy Policy van Studio Kamerling

www.margrietkamerling.nl is onderdeel van V.O.F. Casa Sciascia/Studio Kamerling, waarvan Margriet Kamerling eigenaar is.
Studio Kamerling respecteert de privacy van de bezoekers op www.margrietkamerling.nl en draagt er zorg voor dat de gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Persoonsgegevens die Studio Kamerling verwerkt

Studio Kamerling verwerkt de volgende persoonsgegevens;
– Voor- en/of achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Overige persoonsgegevens die u verstrekt t.b.v. het door u opgegeven, of door Studio Kamerling kenbaar gemaakte doel, welke verplicht zijn om de desbetreffende dienst(en) te kunnen uitvoeren.
– Verplichte informatie in contactformulier om de desbetreffende diensten te kunnen uitvoeren worden aangegeven met ‘(verplicht)’.

Waarom Studio Kamerling gegevens nodig heeft

Studio Kamerling vraagt gegevens om de desbetreffende dienst(en) te kunnen uitvoeren.
Studio Kamerling verwerkt deze gegevens voor de volgende doelen;
– U te kunnen bellen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van de diensten
– Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren
– Het afhandelen van uw betaling
– Studio Kamerling verwerkt ook persoonsgegevens als Studio Kamerling hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte

Hoe lang worden de gegevens bewaard

Studio Kamerling zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u uw gegevens heeft opgegeven en zolang Studio Kamerling hier wettelijk toe verplicht is de gegevens te bewaren, zoals belastingaangiftes.

Delen met anderen

Studio Kamerling verstrekt uitsluitend gegevens aan derden, en alleen datgene wat nodig is, voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals een belastingaangifte.

In kaart brengen websitebezoek

Studio Kamerling gebruikt functionele cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Studio Kamerling gebruikt enerzijds cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

Studio Kamerling gebruikt geen cookies voor advertenties of andere commerciële doeleinden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Klik hier voor verdere toelichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doen via e-mail; info@margrietkamerling.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Studio Kamerling u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij graag in de kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Studio Kamerling zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Studio Kamerling neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via e-mail; info@margrietkamerling.nl.